Skip to content

Presentations at Conferences

27th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD)

A. Bakaitytė, R.  Žukauskienė, A. Balundė. Moderating Role of Support in the Relationship Between Environmental Risk Perception and Eco-Anxiety. 27th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), June 16 – 20, 2024, Lisbon, Portugal.

R. Žukauskienė, A. Balundė, A. Bakaitytė. Ecological Anxiety and Pro-environmental Behavior: The Role of Emotional Response. 27th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), June 16 – 20, 2024, Lisbon, Portugal.

A. Balundė , A. Bakaitytė, R.  Žukauskienė. (2024).  Is A Problem Shared Truly A Problem Halved? Exploring The Role Of Communication With Others For Resilient Emotional Responses To Environmental Crisis. 27th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), June 16 – 20, 2024, Lisbon, Portugal.

28th International Association People-Environment Studies Conference (IAPS)

Balundė, A., Bakaitytė, A., & Žukauskienė, R. The Prevalence of Eco-Emotions Among Adults in Lithuania. Presented at 28th International Association People-Environment Studies Conference, July 2-5, 2024, Barcelona, Spain.

Lietuvos psichologų kongeresas

Bakaitytė, A., Žukauskienė, R., Balundė, A. Suvokiamos rizikos dėl klimato kaitos sąsajos su ekologiniu nerimu, depresija ir noru susilaukti vaikų. Lietuvos psichologų kongeresas, 2024 04 26-27, Klaipėda, Lithuania.

Balundė, A., Bakaitytė, A., Žukauskienė, R. Senas vynas naujose statinėse? Ekologinis nerimas, jo priežastys ir įveikimo būdai. Lietuvos psichologų kongeresas, 2024 04 26-27, Klaipėda, Lithuania.

Balundė, A., Žukauskienė, R., Bakaitytė, A. Projekto pristatymas: ENCORE_Visuomenės atsparumo įgalinimas atskleidžiant ekologinio nerimo ir aplinkai palankaus vartojimo ryšio mechanizmą. Lietuvos psichologų kongeresas, 2024 04 26-27, Klaipėda, Lithuania.